Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 74
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
Concert

Lời Bài Hát  

 

Mừng Anh Vui Giáng Sinh

Mừng anh vui Giáng Sinh trong hòa bình,

Mừng anh vui Giáng Sinh trong ơn lành,

Mừng anh vui Giáng Sinh trong hy vọng

Và một năm mới bình an.


Cầu-mong anh vui tươi

Trên khắp các nẻo đường.

Một Giáng-sinh đầy phước hạnh,

Và một Năm Mới bình-an.

Copyright © 2012-2022