Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 20
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Concert

Lời Bài Hát  


Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng


1. Muôn dân trên hoàn cầu nên ca xướng

Chúc tán Chúa Cha, thật thỏa thích thay!

Lòng vui hát, siêng năng hầu việc luôn

Khá đến ngợi khen Chúa cách vui vầy.


2. Giê-hô-va thật là Ngôi Chân Chúa

Chính Chúa chẳng ai tạo hóa thế gian

Hằng nuôi chúng ta trong bầy Ngài mua

Dẫn dắt mọi chiên cách rất vẹn toàn.


3. Hân hoan ta vào đền Vua minh chánh

Cất tiếng hát trong Hội Thánh Chúa Cha

Đồng tâm cám ơn, khen ngợi hòa thanh

Chúc danh Ngài luôn hiển vinh rạng lòa.


4. Ba Ngôi Chân Thần từ bi chan chứa

Ái đức Chúa tôi đằm thắm thủy chung

Nguồn chân lý đây nguyên từ ngàn xưa

Suốt bao thời gian đứng vững vô cùng.

 

Copyright © 2012-2022