Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

C

Cùng Dâng Lời Ca

Bài số: 5

Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số: 7

Ca Ngợi Chúa

Bài số: 11

Chuyện Tôi Ưa Ca Hát

Bài số: 21

Chúng Tôi Vua Miền Ðông

Bài số: 52

Chúa Jesus Lâm Phàm

Bài số: 58

Ca Vang Lên

Bài số: 63

Chẳng Có Ai Như Jesus

Bài số: 81

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 89

Chúa Mang Thập Hình

Bài số: 96

Chỉ Vì Tội Tôi

Bài số: 101

Cung Điện Bằng Ngà

Bài số: 106

Chúa Chí Ái

Bài số: 107

Con Đường Sự Sống

Bài số: 113

Chúa Phục Sinh

Bài số: 115

Chúa Oai Quyền Phục Sanh

Bài số: 120

Chúa Sống

Bài số: 121

Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Bài số: 125

Chờ Mong Thần Linh

Bài số: 134

Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng

Bài số: 155

Chỉ Tin Nơi Ngài

Bài số: 166

Christ Trả Xong Tội Lỗi

Bài số: 182

Chúa Ôi! Xin Dìu Con

Bài số: 198

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Bài số: 203

Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi

Bài số: 206

Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 215

Chúa Lo Cho Ta Chăng?

Bài số: 218

Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Bài số: 219

Chúa Biết Rõ

Bài số: 221

Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số: 222

Chúa Ôi Tôi Lại Ngay

Bài số: 226

Cơn Mưa Phước Lành

Bài số: 240

Chèo Ra

Bài số: 249

Chứng Nhân Cho Jesus

Bài số: 253

Chung Niềm Tin

Bài số: 274

Con Sông Tẩy Uế

Bài số: 275

Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Bài số: 281

Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Bài số: 283

Càng Yêu Chúa Hơn

Bài số: 285

Con Sông Thái An

Bài số: 301

Chúa Jesus Con Hứa Theo Ngài

Bài số: 306

Chúa Đứng Bên Ta

Bài số: 321

Chiến Binh Thập Tự

Bài số: 356

Chỉ Có Jesus

Bài số: 358

Chỗ Kẻ Đá Vững An

Bài số: 377

Chúa! Bức Thành Kiên Cố

Bài số: 379

Càng Gần Chúa Hơn

Bài số: 384

Chúa Với Tôi

Bài số: 391

Có Chúa

Bài số: 406

Chúc Hôn Lễ

Bài số: 417

Chúa Kết Xe Duyên Lành

Bài số: 419

Chúa

Bài số: 434

Chuyện Giáng Sinh

Bài số: 439

Chúa Cao Quý

Bài số: 448

Chiên Lạc Trở Về

Bài số: 455

Con Yêu! Hãy Dựa Nương Nơi Ta

Bài số: 465

Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa

Bài số: 466

Chiều Mưa

Bài số: 472

Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

Bài số: 481

Chim, Hoa Và Người

Bài số: 482

Cảm Ơn Thượng Đế

Bài số: 483

Chim Trời

Bài số: 488

Có Ai Biết

Bài số: 489

Copyright © 2011-2021