Giải thích từ ngữ

1 câu

Bìa của BÀI CA CHIẾN THẮNG

BÀI CA CHIẾN THẮNG

Bìa của BÀI CA CHÚC TỤNG

BÀI CA CHÚC TỤNG

Bìa của BÀI CA NGỢI KHEN

BÀI CA NGỢI KHEN

Bìa của CA CHÚC GIÁNG SINH

CA CHÚC GIÁNG SINH

Bìa của CA KHEN CHA

CA KHEN CHA

Bìa của CA NGỢI CHIÊN CON

CA NGỢI CHIÊN CON

Bìa của CA NGỢI CHÚA

CA NGỢI CHÚA

Bìa của CA TỤNG GIÊ-XU

CA TỤNG GIÊ-XU

Bìa của CHA ÁI TỪ

CHA ÁI TỪ

Bìa của CHA QUÍ BÁU

CHA QUÍ BÁU

Bìa của CHÚA CHÍ THÁNH

CHÚA CHÍ THÁNH

Bìa của CHÚA CỦA CON

CHÚA CỦA CON

Bìa của CHÚA DIỆU KỲ

CHÚA DIỆU KỲ

Bìa của CHÚA DIỆU THAY

CHÚA DIỆU THAY

Bìa của CHÚA LÀ TỐT LÀNH

CHÚA LÀ TỐT LÀNH

Bìa của Chúa Mang Thập Hình Vì Ta

Chúa Mang Thập Hình Vì Ta

Tác giả soạn nhạc: Lê Anh Đông
Bìa của CHÚA OAI QUYỀN

CHÚA OAI QUYỀN

Bìa của CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY!

Bìa của CHÚA ĐẤNG VĨ ĐẠI

CHÚA ĐẤNG VĨ ĐẠI

Bìa của Chúa Đến Ban Bình An

Chúa Đến Ban Bình An

Viết bởi Lê Anh Đông
Bìa của CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

Bìa của CHÚC TÁN DANH CHÚA

CHÚC TÁN DANH CHÚA

Bìa của CHÚC TÔN CHÚA

CHÚC TÔN CHÚA

Bìa của CHÚC TÔN CHÚA

CHÚC TÔN CHÚA

Bìa của CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

Bìa của CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Bìa của CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

Bìa của CÙNG CHÚC TÔN

CÙNG CHÚC TÔN

Bìa của CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Bìa của CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA

CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA

Bìa của CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

CÙNG NHAU HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bìa của CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

Bìa của DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

Bìa của DÂNG LỜI SUY TÔN

DÂNG LỜI SUY TÔN

Bìa của DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bìa của DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

Bìa của DANH CAO QUÍ

DANH CAO QUÍ

Bìa của DANH GIÊ-XU

DANH GIÊ-XU

Bìa của DANH NGÀI CAO QUÍ

DANH NGÀI CAO QUÍ

Bìa của DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

Bìa của DANH QUÍ TRỌNG

DANH QUÍ TRỌNG

Bìa của GIÊ-HÔ-VA SẼ XÂY GIÊ-RU-SA-LEM

GIÊ-HÔ-VA SẼ XÂY GIÊ-RU-SA-LEM

Bìa của GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

Bìa của GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH

GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH

Bìa của GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

GIÊ-XU, CON TÔN THỜ NGÀI

Bìa của GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

Bìa của GIÓ THÁNH LINH

GIÓ THÁNH LINH

Bìa của HA-LÊ-LU-GIA

HA-LÊ-LU-GIA

Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! TÔN CAO CHÚA

HA-LÊ-LU-GIA! TÔN CAO CHÚA

Bìa của HÁT HA-LÊ-LU-GIA

HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bìa của HÁT KHEN GIÊ-XU

HÁT KHEN GIÊ-XU

Bìa của HÃY HÁT LÊN!

HÃY HÁT LÊN!

Bìa của HÃY TÔN CAO CHÚA

HÃY TÔN CAO CHÚA

Bìa của HÃY VỖ TAY LÊN

HÃY VỖ TAY LÊN

Bìa của HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bìa của HÔ-SA-NA

HÔ-SA-NA

Bìa của Hoan Ca Chúa Phục Sinh

Hoan Ca Chúa Phục Sinh

Bìa của KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

Bìa của KHÔNG AI THÁNH KHIẾT NHƯ NGÀI

KHÔNG AI THÁNH KHIẾT NHƯ NGÀI

Bìa của KHÔNG BỞI QUYỀN

KHÔNG BỞI QUYỀN

Bìa của KHÔNG BỞI QUYỀN THẾ

KHÔNG BỞI QUYỀN THẾ

Bìa của KHÔNG BỞI VIỆC LÀM

KHÔNG BỞI VIỆC LÀM

Bìa của KHÔNG GÌ KHÓ CHO NGÀI!

KHÔNG GÌ KHÓ CHO NGÀI!

Bìa của Khúc Tâm Ca

Khúc Tâm Ca

Viết bởi Lê Anh Đông
Bìa của LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

Bìa của LÒNG TÔI HÁT VUI MỪNG

LÒNG TÔI HÁT VUI MỪNG

Bìa của MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bìa của MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bìa của NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH

Bìa của NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

Bìa của NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

NGÀI LÀ VUA CÁC VUA

Bìa của NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

NGÀI LÀ VUA NĂNG QUYỀN

Bìa của NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

Bìa của NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bìa của NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

Bìa của NGÀY CỦA CHÚA

NGÀY CỦA CHÚA

Bìa của NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

Bìa của NGỢI KHEN GIÊ-XU

NGỢI KHEN GIÊ-XU

Bìa của NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

NGỢI KHEN VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bìa của NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

Bìa của NGỰ TÂM CON

NGỰ TÂM CON

Bìa của NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

Bìa của Nguồn Tin Yêu Thương

Nguồn Tin Yêu Thương

Viết bởi Lê Anh Đông
Bìa của NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

Bìa của NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bìa của NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

Bìa của OAI NGHI THAY CHÚA

OAI NGHI THAY CHÚA

Bìa của ƠN CAO SÂU RỘNG

ƠN CAO SÂU RỘNG

Bìa của TÂM HỒN CHÚNG CON

TÂM HỒN CHÚNG CON

Bìa của THẮM THIẾT THAY TÌNH YÊU CỦA CHRIST

THẮM THIẾT THAY TÌNH YÊU CỦA CHRIST

Bìa của THÁNH KHIẾT DUY NGÀI

THÁNH KHIẾT DUY NGÀI

Bìa của THÀNH KÍNH CA NGỢI

THÀNH KÍNH CA NGỢI

Bìa của THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY!

THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY!

Bìa của THIÊN CA VÔ ĐỐI

THIÊN CA VÔ ĐỐI

Bìa của THIẾU CHỖ CHO NGÀI

THIẾU CHỖ CHO NGÀI

Bìa của Tin

Tin

Bìa của Tin Lành Đến Cho Người

Tin Lành Đến Cho Người

Viết bởi Lê Anh Đông
Bìa của TÌNH YÊU BỀN VỮNG

TÌNH YÊU BỀN VỮNG

Copyright © 2012-2022