Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Nhạc sĩ Lê Anh Đông - VHOPE
Viết lời: Lê Anh Đông
Chủ đề: Giáng Sinh

Name Play
NGUONTINYEUTHUONG

Lời Bài Hát  

 

Nguồn Tin Yêu Thương

Nguồn tin yêu thương về cho muôn dân là Chúa Giê-xu,

ấy chính Con Trời giáng sinh làm người để cứu muôn người.

Thành Bê-lem xưa hai ngàn năm qua rồi, 

Giê-xu sinh ra làng thôn nghèo nhỏ bé.

Vì yêu nhân gian Con thánh vui giáng sinh

nơi máng chiên đê hèn, trần gian nào hay biết.

Vì yêu sanh linh đang chìm trong ô tội,

ngày đêm lênh đênh tìm đâu nguồn chân lý?

Giê-xu sinh ra nơi máng cỏ đơn sơ,

đem cứu ân cho đời sống an vui.

 

Trong đêm yêu thương, mục đồng đang canh giữ chiên thơ.

Nghe trên không trung điều thần vang câu hát thiên binh.

Loan tin yêu thương an bình về cho dương thế,

Giê-xu sinh ra phước ân cho người.

Trong đêm yêu thương, một vì sao soi lối đưa đường,

Ba vua Đông phương tìm Hài Nhi Con Thánh tôn thờ.

Vua trên muôn vua, Giê-xu là nguồn sự sống,

Đem cho muôn dân tin mừng con Trời giáng sinh.

Nguồn yêu thương dành cho muôn dân là Giê-xu.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Giáng sinh   Tin nhận Tin Lành   Truyền giảng   Đơn ca  

Copyright © 2012-2022