Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Nhạc sĩ Lê Anh Đông - VHOPE
Viết lời: Lê Anh Đông
Chủ đề: Giáng Sinh

Name Play
Melody

Lời Bài Hát  

Khúc tâm ca

1. Bao năm lìa xa Chúa lòng con đắng cay

và vấp ngã trên những bước đường con đã qua.

Và Chúa biết trong đời con dối Cha bao lần,

Nguyện khẩn xin tình yêu Ngài thứ tha.

Giê-xu, Ngài hãy đến và thương xót con.

Lạy Chúa hỡi, giọt nước mắt ăn năn chạy đến với Cha,

Vì Chúa biết con là tội nhân đáng khinh cùng Cha,

Đã bao lần, lòng con chối bỏ tình yêu Chúa.

 

Nguyện Giê-xu, Ngài đến cất hết những ô tội xưa,

Lau khô đi giọt nước mắt con buồn đau bao ngày;

Nguyện xin Chúa, Ngài xóa đi những nỗi ưu phiền cuộc sống.

Nguyện Giê-xu, Ngài đến xóa hết vết thương lòng con,

Cho tâm linh thỏa vui cùng Cha suốt đời,

Nguyện xin Chúa, Ngài dẫn đưa đời sống con mãi ... thuộc Ngài.

 

2. Giê-xu, tình yêu Chúa chuộc mua chúng con,

Lìa ngôi cao, Ngài giáng thế chuồng chiên tối tăm.

Vì Chúa biết con người đang chết trong đau buồn,

Tìm thấy đâu nguồn an bình thế gian?

Giê-xu, tình yêu Chúa Ngài vui chết thay,

Đồi Gô-gô-tha, giọt huyết Chúa tuôn ra vì tôi với anh.

Kìa tiếng Chúa kêu gọi ta mau đến tin nhận Cha,

Hãy quay về, về bên Chúa, nhận nguồn ơn cứu.

 

Nguyện Giê-xu, Ngài đến cất hết những ô tội xưa,

Lau khô đi giọt nước mắt con buồn đau bao ngày;

Nguyện xin Chúa, Ngài xóa đi những nỗi ưu phiền cuộc sống.

Nguyện Giê-xu, Ngài đến xóa hết vết thương lòng con,

Cho tâm linh thỏa vui cùng Cha suốt đời,

Nguyện xin Chúa, Ngài dẫn đưa đời sống con mãi ... thuộc Ngài.

 

Giê-xu, tình yêu Chúa lòng con khắc ghi,

Giê-xu, bài ca mới lòng con hát khen.

Nguyện mãi mãi rao truyền tình yêu Chúa sâu rộng thay,

và hiến dâng đời sống con cho Ngài thôi.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Giáng sinh   Tin nhận Tin Lành   Đơn ca  

Copyright © 2012-2022