Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Nhạc sĩ Lê Anh Đông - VHOPE
Viết lời: Lê Anh Đông
Chủ đề: Giáng Sinh

Name Play
Choir

Lời Bài Hát  

Bước là con bước xa nhà Cha từ đầu,

là con đã xa Lời Cha ngọt ngào,

là con đã sống không theo ý Cha. 

Đến là Giê-xu đến đây tìm con trở về,

là Giê-xu đến ban tình yêu, hy vọng,

là Giê-xu đến ban bình an dù khi con đang gặp sóng gió.

Tại máng rơm xưa Giê-xu giáng sinh.

Vì bởi yêu con người đang hư mất,

Ngài đã đến nơi đây tìm,

và cứu những bước chân quay về bên Chúa.

Thập giá đau thương Ngài cam chịu hình.

Dòng huyết tuôn ra vì tội nhân thế.

Ngài đã đến nơi đây bằng lòng gánh thay buồn lo, bệnh tật,

để hôm nay tôi anh mãi được bình an. 

Bình an là khi nương trong Giê-xu.

Bình an là khi con tin Chúa thôi.

Dù đời con bao phen sóng xô dập vùi,

bàn tay Giê-xu luôn dắt đưa.

 

Tại máng rơm xưa Giê-xu giáng sinh.

Vì bởi yêu con người đang hư mất,

Ngài đã đến nơi đây tìm,

và cứu những bước chân quay về bên Chúa.

Thập giá đau thương Ngài cam chịu hình.

Dòng huyết tuôn ra vì tội nhân thế.

Ngài đã đến nơi đây bằng lòng gánh thay buồn lo, bệnh tật,

để hôm nay tôi anh mãi được bình an. 

Bàn tay Giê-xu luôn dắt đưa.

Bàn tay Giê-xu luôn dắt đưa.

Bàn tay Giê-xu luôn dắt đưa được bình an.

 

Video

Sáng Tác:Lê Anh Đông
Trình Bày: Nenita.
Vocals: Sa Anh
_________________________
Hòa Âm-Phối Khí: Sa Anh
Guitar: Bá Thiệu
Saxophone: Đông Hòa
Bass & Drums: Khánh Đăng
Thu âm tại VHOPE STUDIO
Mix & Mastering: D.O.N.G
Quay Hình: Bảo Phước
Lyrics Video: D.O.N.G
Designer: Thanh Tâm
 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Giáng sinh   Tin nhận Tin Lành   Truyền giảng   Đơn ca  

Copyright © 2012-2022