Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 210
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

KHÔNG GÌ KHÓ CHO NGÀI!

 

Kỳ diệu thay, Đấng đã dựng thế gian do lòng yêu thương và bởi tay năng quyền.
Kỳ diệu thay, Đấng đã dựng thế gian do lòng yêu thương bởi cánh tay năng quyền.
Chẳng có khó chi cho Giê-xu ta không làm.
Chẳng có thứ chi cho Giê-xu khó không làm.
Vinh quang thay Giê-xu! Ngài làm nên bởi chính do năng quyền Ngài.
Không chi, điều gì khó quá Chúa không làm được.
Chẳng có thứ chi cho Giê-xu khó không làm.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Đấng Tạo Hóa  

Copyright © 2012-2022