Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Đức Tin
Nhịp: 4/4
Bài số: 208
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

KHÔNG BỞI VIỆC LÀM

 

Này người ơi, ấy chẳng phải bởi việc làm của chính tay mình hầu cho mình chẳng ai khoe khoang mình tài giỏi phi thường.
Này người ơi, ấy chẳng phải bởi việc làm của chính tay mình nhưng ấy bởi chính đức tin trong Giê-xu.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Đức tin  

Copyright © 2012-2022