Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 6/8
Bài số: 191
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

THIÊN CA VÔ ĐỐI

 

Vầng đá trước mộ thiên sứ lăn rồi, ta hát một thiên ca vô đối.
Chúc Giê-xu phục sanh vinh vô cùng, hoan ca ngày Chúa thắng oai hùng.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Phục sinh  

Copyright © 2012-2022