Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 2/4
Bài số: 135
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

HÔ-SA-NA

 

Hô-sa-na! Hô-sa-na! Vang vang tiếng hoan ca đón mừng một vì Vua trên muôn vua.
Nhu mì, hiền lành trên lưng lừa, trên đường ngập tràn đầy hoa lá.
Hô-sa-na! Hô-sa-na! Tung hô Đấng vinh quang hy sinh làm người giữa trần gian.
Chúa vào đền thành vì vâng lời. Quên mình chuộc tội cho muôn người.
Giê-xu, Chúa ơi xin Thánh Linh ngự vào lòng tôi.
Không vướng bụi hồng. Cuộc đời tươi mới. Hạnh phúc ước mơ.
Giê-xu, Chúa ơi xin Thánh Linh ngự vào lòng tôi.
Không vướng bụi hồng. Cuộc đời tươi mới.
Thoả vui muôn đời.
Hô-sa-na! Hô-sa-na! Vang vang tiếng hoan ca.
Hô-sa-na! Hô-sa-na! Tung hô Vua vinh quang.

(Giê-xu, Chúa ơi, xin Thánh Linh ngự vào lòng tôi. Xin cho tâm tôi luôn sạch trong.
Nơi thánh không vương không dính bụi hồng. Có Giê-xu ngự trong tôi.
Thoả vui cho cuộc đời rồi.
Giê-xu, Chúa ơi, xin Thánh Linh ngự vào lòng tôi. Xin cho tâm tôi luôn sạch trong.
Xin ban cho tâm tôi tình thương theo dấu chân đi của Có Giê-xu ngự trong tôi
Thỏa vui cho cuộc đời rồi.)

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Giáng sinh   Hợp ca  

Copyright © 2012-2022