Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 118
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

TÌNH YÊU BỀN VỮNG

 

Tình yêu thương Chúa bền vững mãi không phai tàn.
Lòng thương xót Chúa rộng lớn chẳng đổi thay.
Tình yêu Chúa ban cho mỗi ngày, mới với tôi mỗi ngày.
Lớn thay, sâu thay, rộng thay tình yêu.
Chúa ban cho tôi tràn đầy.

 

 

Copyright © 2012-2022