Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 3/4
Bài số: 72
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

DANH CHÚA DIỆU KỲ

1. Giê-xu, Vua trên mọi loài, Chủ Tể khắp cả nhân gian,

Chúa thánh vinh quang đời đời. Giê-xu, Chúa tôi.

Giê-xu cao minh tuyệt vời, Ánh sáng soi bao cuộc đời,

sức sống ban cho loài người. Chúa muôn muôn loài.

 

Hiền lành thương mến chiên. Vầng đá sống không đổi dời.

Ngài thật là Thần nhân chí tôn.

Cúi xuống hỡi muôn loài! Kính mến suy tôn Ngài,

Chúa Thánh vinh quang đời đời. Hát lên tôn thờ.

 

2. Giê-xu, Chúa tôi tuyệt vời; Giê-xu, danh xưng diệu kỳ;

Giê-xu, Vua trên muôn vua. Đấng tôi kính yêu.

Giê-xu, Đấng tôi thờ phượng, Giê-xu ban ơn hoà bình,

Giê-xu cho tôi tin yêu thoả vui theo Ngài.

 

Đêm long lanh ánh sao, lòng lâng lâng bao ước ao

tìm gặp nguồn vui Chúa ban.

Cúi xuống kính tôn thờ Đấng Christ, Cha nhân từ.

Hát mãi danh Vua Giê-xu, Chúa tôi diệu kỳ!

 

3. Bao năm bước trên đường đời có Chúa luôn đi bên tôi

dắt dẫn qua bao gian nan, giúp khi khó khăn.

Đôi khi thấy như sờn lòng, lắm lúc như trong cô đơn,

chính Chúa yêu thương chăm nom đỡ nâng ân cần.

Ngài hằng chăn dắt tôi bằng yêu thương không tính toan,

dìu vào đồng xanh suối trong.

Nước sống Cha tuôn tràn tưới mát cho tâm hồn,

thoả mãn trong ơn yêu thương, Chúa tôi tuyệt vời!

 

4. Mãi mãi muốn ca ngợi Ngài, Cứu Chúa Giê-xu yêu thương,

cứu giúp nhân gian hư vong khỏi nơi tối tăm.

Giê-xu, danh xưng lạ lùng; Giê-xu, danh xưng tuyệt vời;

Giê-xu, Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn loài.

 

Đêm long lanh ánh sao lòng lâng lâng bao ước ao tìm gặp nguồn vui Chúa ban.

Cúi xuống kính tôn thờ Đấng Christ, Cha nhân từ.

Hát mãi danh Vua Giê-xu, Chúa tôi diệu kỳ!

 

 

 

 

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022