Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 56
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

TÔN CAO DANH CHÚA

 

1. Cha yêu dấu ôi! Chúng con xin dâng lời cao quý nhất,

lên Vua Jesus Đấng quản cai đời con.

Điệp khúc:

Xin tôn cao danh Chúa cho muôn người trên đất.
Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

2. Con xin nhớ ghi tháng năm Jesus dìu con mỗi bước,

đi trong yêu thương Chúa sống vui bình an.

3. Con đâu dám quên đức yêu thương cao vời hơn đỉnh núi.
Ơn Jesus lai láng ví như đại dương.

4. Jesus dấu yêu, chúng con luôn mong được bên Chúa mãi.
Trong ơn yêu thương lớn thỏa vui đời con.
Xin tôn cao danh Chúa cho muôn người trên đất.
Luôn ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

 

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022