Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 46
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

BÀI CA CHIẾN THẮNG

Trần gian ơi! Hãy vỗ tay vui,

hát tôn vinh Chúa bằng một bài hát thắng trận.

Trần gian ơi! Hãy vỗ tay vui,

hát tôn vinh Chúa một bài ca chiến thắng!

 

Hô-sa-na! Hô-sa-na!

Hát tôn vinh Chúa bằng một bài hát thắng trận!

 

Reo mừng Chúa Trời!

Hát tôn vinh Chúa một bài ca chiến thắng!

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Song ca  

Copyright © 2012-2022