Giải thích từ ngữ

P

Bìa của Phước Nguyên Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng

Phước Nguyên Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng

Bài số: 28
XEM BẢN NHẠC   1. Phước nguyên từ trời xin chảy vàolòng b
Bìa của Phước Cho Nhân Loại

Phước Cho Nhân Loại

Bài số: 54
XEM BẢN NHẠC   1. Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời:Trầ
Bìa của Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên

Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên

Bài số: 313
XEM BẢN NHẠC   1. Phước âm Jêsus muôn thuở còn nguyênLửa,
Bìa của Phước Thay Mối Dây Kết Thân

Phước Thay Mối Dây Kết Thân

Bài số: 407
XEM BẢN NHẠC   1. Phước thay mối dây kết thânKết hiệp ta
Bìa của Phút Suy Tư

Phút Suy Tư

Bài số: 592
XEM BẢN NHẠC   Có khi nào tôi nhớ, Chúa xưa chết trên th
Bìa của Phước Hạnh Và Sự Thương Xót Sẽ Theo Tôi

Phước Hạnh Và Sự Thương Xót Sẽ Theo Tôi

Bài số: 743
XEM BẢN NHẠC   1. Trần gian đau thương tối tăm chôn vùi taM
Bìa của Phải Nhìn Thấy Chúa Trong Anh

Phải Nhìn Thấy Chúa Trong Anh

Bài số: 858
XEM BẢN NHẠC   1. Trên đường trần gian tối tăm tội đầy