Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 2/4
Bài số: 137
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI

1. Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời! Trần gian nghinh Vua vô đối.
Kíp mở cửa lòng tiếp rước Con Trời. Bầu trời vạn vật hoà thinh.
Bầu trời vạn vật hoà thinh. Trời đất xướng ca kính khen Vua mình.

2. Phước cho nhân loại! Chúa nay cai trị! Muôn dân âu ca hoan hỉ.
Hải đảo, sơn hà trổi bản ca thi. Đồng hoà vận điệu mừng vui.
Đồng hoà vận điệu mừng vui. Hoà khúc thánh ca hỉ hân muôn đời.

3. Chúa đến tiêu diệt ác khiên, bịnh tật. Tật lê không sanh trên đất.
Chúa đến đem lại suối phước chân thật. Tràn ngập mọi vùng hoạ ương.
Tràn ngập mọi vùng hoạ ương. Nguyền rủa biến ra phước âm thiên thượng.

4. Lẽ chánh, ơn lành Chúa đem cai trị, làm cho muôn dân khai trí.
Thấy rõ vinh quang chính nghĩa trị vì. Lòng đại từ Ngài lạ thay!
Lòng đại từ Ngài lạ thay! Từ ái Chúa ta cổ kim ai tày. A-men.

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Giáng sinh   Hợp ca   Video  

Copyright © 2012-2022