Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 131
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

KÍP ĐẾN TÔN THỜ

1.Thiên thần xuống kìa ánh sáng huy hoàng, lướt khắp trên hải, giang, sơn, hà.
Xưa ngợi danh Tạo hoá Đấng hiển vang, bữa nay rao Giê-xu sanh hạ.

Điệp khúc:
Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ. Kính chúc Christ nay men. sanh làm Vua. A men.

2. Mục đồng im lặng giữa đêm thanh này, tỉnh thức canh giữ chiên nơi đồng.
Thiên Đạo nên người giữa chúng tôi đây, ánh sao loà chiếu nơi Nhi đồng.

3. Bao lần chiêm nghiệm bác sĩ không ngờ, bên Đông phương thấy ngôi sao Ngài.
Đi tìm Đấng vạn quốc vẫn ước mơ, đến nơi nhìn chính ngôi sao này.

4. Khi mọi thánh đồ cúc cung tôn thờ, tỉnh thức luôn ngóng trông phập phồng.
Bỗng Giê-xu hạ giáng cảnh tiêu sơ, sẽ xuất hiện giữa nơi tôn sùng.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Giáng sinh   Hợp ca   Video  

Copyright © 2012-2022