Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 74
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

MUÔN VẬT TỤNG CA

 

1. Tôi sẽ tụng ca vinh quang của Vua hy sinh làm người.

Chúa đã vì ta sống khổ với nhân gian đau thương.

Bằng lòng thay thế loài người, hy sinh thân cứu chuộc tội.

Cùng quì gối xuống tụng ca Chúa đã chết thay cho ta.

 

2. Đất trời tụng ca vinh quang sáng chói của Vua phục sinh.

Chiến thắng sự chết cõi âm ti phải chịu đầu hàng.

Ngài hằng tự có ngàn đời và ngày sau mãi còn hoài.

Cùng quì gối xuống tụng ca Chúa tể của muôn vạn loài.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Thờ phượng  

Copyright © 2012-2022