Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 30
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI

1. Nào toàn thế giới cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa quyền thế.
Tiếng ca vang dội thinh không, vút bay lên tận mây cao;
Xuống sâu sâu tận đáy vực, tiếng ca danh Ngài trổi dậy.
Nào toàn thế giới cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa là Vua.

2. Nào toàn thế giới cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa quyền thế.
Thánh dân chung giọng ca vang, chẳng ai ngăn chận hân hoan;
Nhưng trong hoà điệu hát mừng, cả tâm hồn đều rung động.
Nào toàn thế giới cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa là Vua.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Thờ phượng   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022