Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

L

Bìa của Lên Đền Thánh

Lên Đền Thánh

Bài số: 19
Bìa của Lên Gô-gô-tha

Lên Gô-gô-tha

Bài số: 104
Bìa của Lăn Xa

Lăn Xa

Bài số: 147
Bìa của Lòng Vui Vẻ

Lòng Vui Vẻ

Bài số: 159
Bìa của Lòng Thái An

Lòng Thái An

Bài số: 162
Bìa của Lòng Tin Yêu

Lòng Tin Yêu

Bài số: 189
Bìa của Lẽ Sống Đời Tôi

Lẽ Sống Đời Tôi

Bài số: 196
Bìa của Lại Gần Hơn

Lại Gần Hơn

Bài số: 220
Bìa của Luyện Lòng Con

Luyện Lòng Con

Bài số: 243
Bìa của Lo Gì

Lo Gì

Bài số: 264
Bìa của Lòng Cứ Yên Lặng

Lòng Cứ Yên Lặng

Bài số: 271
Bìa của Luôn Mỗi Phút

Luôn Mỗi Phút

Bài số: 274
Bìa của Lời Hứa Quí Báu

Lời Hứa Quí Báu

Bài số: 280
Bìa của Làm Con Vua Thánh

Làm Con Vua Thánh

Bài số: 349
Bìa của Lòng Yêu Giáo Hội

Lòng Yêu Giáo Hội

Bài số: 351
Bìa của Lời Chúa Vững Lập

Lời Chúa Vững Lập

Bài số: 358
Bìa của Lời Cha

Lời Cha

Bài số: 359
Bìa của Lời Dịu Dàng

Lời Dịu Dàng

Bài số: 360
Bìa của Lời Chúa.

Lời Chúa.

Bài số: 364
Bìa của Lắng Nghe Tiếng Chúa

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài số: 365
Bìa của Lòng Em Vui

Lòng Em Vui

Bài số: 378
Bìa của Lời Kêu Gọi

Lời Kêu Gọi

Bài số: 417
Bìa của Lời Mời

Lời Mời

Bài số: 422
Bìa của Loan Tin Mừng

Loan Tin Mừng

Bài số: 444
Bìa của Lúc Anh Nguyện Cầu

Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số: 449
Bìa của Lời Tạ Ơn

Lời Tạ Ơn

Bài số: 459
Bìa của Lạy Cha Yêu Thương

Lạy Cha Yêu Thương

Bài số: 461
Bìa của Lời Con Ca Tụng

Lời Con Ca Tụng

Bài số: 470
Bìa của Lời Nguyện Kính Yêu

Lời Nguyện Kính Yêu

Bài số: 477
Bìa của Lời Nguyện Chiều

Lời Nguyện Chiều

Bài số: 493
Bìa của Lời Chúa

Lời Chúa

Bài số: 497