Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Nhạc sĩ Lê Anh Đông - VHOPE
Viết lời: Lê Anh Đông
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 47

Name Play
Melody

Lời Bài Hát  

Tin Lành Đến Cho Người

Người ơi có hay vì yêu thế nhân Giê-xu giáng sinh

giữa đêm nhân loại đang chìm trong giấc ngủ say.

Bết-lê-hem, chuồng chiên tăm tối Giê-xu hạ sinh đem tình yêu đến.

Nầy những ai đang còn trong tuyệt vọng,

ngày đêm mãi chìm trong ô tội,

mau đến với Ngài tình yêu Cha thứ tha.

Giê-xu đến đem Tin Lành cho người 

và Chúa đến đem nguồn an bình.

Hỡi thế nhân nào hãy mau về bên Chúa.

Giê-xu đến mang niềm hy vọng

và Cha ban tươi mới cho cuộc đời,

chính Giê-xu gánh tội thay cho muôn người.

 

 

Người ơi có hay vì yêu thế nhân Giê-xu giáng sinh

giữa đêm nhân loại đang chìm trong giấc ngủ say.

Bết-lê-hem, chuồng chiên tăm tối Giê-xu hạ sinh đem tình yêu đến.

Nầy những ai đang còn trong tuyệt vọng,

ngày đêm mãi chìm trong ô tội,

mau đến với Ngài tình yêu Cha thứ tha.

Giê-xu đến đem Tin Lành cho người 

và Chúa đến đem nguồn an bình.

Hỡi thế nhân nào hãy mau về bên Chúa.

Giê-xu đến mang niềm hy vọng

và Cha ban tươi mới cho cuộc đời,

chính Giê-xu gánh tội thay cho muôn người.

Người ơi có hay vì yêu thế nhân Giê-xu giáng sinh.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Giáng sinh   Tin nhận Tin Lành   Đơn ca  

Copyright © 2012-2022