Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Nhạc sĩ Lê Anh Đông - VHOPE
Viết lời: Lê Anh Đông
Chủ đề: Thập Tự Giá
Nhịp: 4/4
Bài số: 3
Hợp âm: (Dm)

Name Play
Choir
Melody

Lời Bài Hát  

 Chúa Mang Thập Hình Vì Ta

Thập giá xưa Ngài mang chịu bao đắng cay, nhục hình.

Đồi Gô-tha đó người ta treo thân Chúa trên giá kia.

Đoàn quân sỉ mắng, người thân xa lánh, Chúa tôi cam chịu nhục hinh.

Thập giá xưa Ngài mang chịu bao đớn đau, nhục hình.

Bàn tay đinh đóng Chúa tôi gục đầu lặng thinh.

Kìa bao gươm giáo đâm Ngài làm thân chảy máu. 

Vòng gai, đinh sắt, lằn roi đẫm máu, Chúa mang thập hình vì ta.

Vì lòng yêu Giê-xu đã đến, chịu đóng đinh thay trên thập tự xưa.

Để chuộc mua sanh linh hư mất về bên chân Chúa.

Vì tội ta Giê-xu chịu chết, giọt huyết tuôn rơi trên đồi Gô-tha,

là tinh yêu Giê-xu đem đến để cứu muôn người.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Thập tự giá   Thương khó   Đơn ca  

Copyright © 2012-2022