Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 168
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

THIẾU CHỖ CHO NGÀI

 

Thiếu chỗ cho Ngài: "Khách quá nhiều trong hôm nay!"
Thiếu chỗ cho Ngài: "Đã quá đông người nơi đây".
Mọi người không ai tiếp Chúa đáng tiếc lắm thay!
Trần gian đâu hay Cứu Chúa ra đời đêm nay!
Thiếu chỗ cho Ngài dẫu Chúa là Vua muôn vua!
Thiếu chỗ cho Ngài chỉ có nơi chuồng chiên dơ.
Trần thế nhắm mắt khép kín con tim...
Buồn cho thế nhân vào đêm Giáng sinh, thiếu chỗ cho Ngài!

Khắp chỗ chẳng ai dành lòng yêu Chúa,
khắp chốn chẳng ai chịu nhìn xem Chúa.
Thế giới đã do tay do tay Ngài dựng nên.
Ôi! nhưng nơi đâu cho cho Ngài.

Thiếu chỗ cho Ngài: "Khách quá nhiều đời trong hôm nay!"
Thiếu chỗ cho Ngài: "Đã quá đông đây!" người nơi đây!"
Mọi người không ai tiếp Chúa đáng tiếc lắm thay!
Trần gian đâu hay Cứu Chúa ra đời đêm nay!
Thiếu chỗ cho Ngài, dẫu Chúa là Vua muôn vua.
Thiếu chỗ cho Ngài, chỉ có nơi chuồng chiên dơ.
Trần thế đã lỡ đánh mất ơn thiêng.
Họ theo ý riêng lòng luôn tối đen
chẳng ai hay biết Cứu Chúa Giê-xu đã đến cho nên!
Thiếu chỗ cho Ngài

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Giáng sinh   Đơn ca  

Copyright © 2012-2022