Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 29
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CHÚC TÔN CHÚA

Dâng Cha mến yêu trên trời rất cao vời
tiếng hát yêu thương suy tôn đến muôn đời.
Nguyện Ngài ban thiên ân đến trên từng lời hát ca ngợi
mà lòng con xin dâng hiến lên Cha chí tôn.

Cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài,
Đấng của muôn thu hôm nay mãi không thay dời.
Cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài,
Đấng nắm vương quyền muôn thu.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu  

Copyright © 2012-2022