Giải thích từ ngữ

Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

THẦM TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 201

NGÀI LÀ VẦNG ĐÀ

Bài số: 202

VÌ NGÀI TÔI HÁT

Bài số: 203

GIÊ-XU CỨU TÔI

Bài số: 204

ĐƯỢC THA THỨ

Bài số: 205

TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

Bài số: 206

MỪNG VUI MỖI NGÀY

Bài số: 207

CHÚA VẪN BÊN TÔI

Bài số: 208

NGÀY ĐÊM NGUYỆN CẦU

Bài số: 209

GIÂY PHÚT NGỢI CA

Bài số: 210

NGỢI KHEN VÌ ĐƯỢC CỨU

Bài số: 211

SỐNG VỚI CHÚA

Bài số: 212

TRẦN THẾ CHẲNG PHẢI QUÊ HƯƠNG

Bài số: 213

TRỌN ĐỜI NGỢI KHEN

Bài số: 214

VỮNG TIẾN

Bài số: 215

ÁI TỪ CỨU TÔI

Bài số: 216

CA KHÚC TÂM LINH

Bài số: 217

GIÊ-XU, CHÍNH NGÀI

Bài số: 218

LỜI CẢM TẠ

Bài số: 219

LỜI TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 220

DÂNG LÊN CHA

Bài số: 221

CHỈ CÓ GIÊ-XU

Bài số: 222

CHÚA THÁNH MUÔN ĐỜI

Bài số: 223

GIÊ-XU BÊN TÔI

Bài số: 224

CHÚA BIẾT LÒNG CON

Bài số: 225

TRAO DÂNG CHO CHÚA

Bài số: 226

NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

Bài số: 227

ĐI VỚI GIÊ-XU

Bài số: 228

ĐIỀU KỲ DIỆU

Bài số: 229

HÁY HÁT LÊN

Bài số: 230

ƠN CHÚA LÒNG GHI SÂU

Bài số: 231

BƯỚI VỚI GIÊ-XU

Bài số: 232

BIẾT NGÀI LÀ CHÚA

Bài số: 233

GIÊ-HÔ-VA DI-RÊ

Bài số: 234

ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA

Bài số: 235

CHÚA ĐỨNG BÊN TA

Bài số: 236

TÂM HỒN BÌNH AN

Bài số: 237

ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI

Bài số: 238

CHÚA LUÔN TUYỆT VỜI

Bài số: 239

THỎA VUI TRONG CHÚA

Bài số: 240

TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 241

THÂN NHẤT TRÊN ĐỜI

Bài số: 242

NHƯ CÁNH CHIM BAY LÊN

Bài số: 243

TÌNH YÊU VỮNG BỀN

Bài số: 244

CON TIN CHA

Bài số: 245

ÁNH SÁNG TÌNH YÊU

Bài số: 246

NIỀM VUI TRONG CHÚA

Bài số: 247

TRONG VÒNG TAY CHA

Bài số: 248

ANH SÁNG CHO ĐỜI

Bài số: 249

CHÚA LÀ TÌNH YÊU

Bài số: 250

CHUNG NIỀM TIN

Bài số: 251

TA SỐNG BẰNG GÌ

Bài số: 252

VÌ SAO TÔI CA NGỢI

Bài số: 253

NẾU KHI NÀO

Bài số: 254

GIÊ-HÔ-VA, ĐẤNG DẮT CHĂN HỒN TÔI

Bài số: 255

TÌNH CHÚA BAO LA

Bài số: 256

NGHỈ AN BÊN GIÊ-XU

Bài số: 257

CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG

Bài số: 258

CHÚA YÊU THẾ GIAN

Bài số: 259

ĐỪNG HOANG PHÍ THÁNG NĂM DÀI

Bài số: 260

GẶP GỠ CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 261

TRƯỚC KHI RẠNG ĐÔNG

Bài số: 262

HÃY ĐẾN VỚI CHA

Bài số: 263

CHÚA ĐANG GỌI

Bài số: 264

BẠN DÀNH CHỖ CHO GIÊ-XU CHƯA?

Bài số: 265

CHÚA LO CHO TA CHĂNG?

Bài số: 266

CHÚA ĐANG MONG CHỜ

Bài số: 267

NGÀI LÀ AI?

Bài số: 268

NGUỒN AN BÌNH

Bài số: 269

TÔI BIẾT ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI

Bài số: 270

KHI GIÊ-XU VÔ LÒNG

Bài số: 271

VINH QUANG THUỘC ĐỨC CHÚA TRỜI

Bài số: 272

BIẾN ĐỔI HẾT MỌI ĐIỀU

Bài số: 273

GIÊ-XU LÀ…

Bài số: 274

GIÊ-XU NGUỒN NƯỚC SỐNG

Bài số: 275

ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số: 276

TIẾNG ÊM DỊU

Bài số: 277

TRONG TAY CHÚA

Bài số: 278

DÃ TRÀNG SE CÁT

Bài số: 279

TIẾNG GIÊ-XU

Bài số: 280

NÊN HÃY ĂN NĂN HIỆN NAY

Bài số: 281

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

Bài số: 282

NGUỒN TÌNH YÊU

Bài số: 283

HÃY TIN NHẬN

Bài số: 284

KÌA CỬA CỨU RỖI

Bài số: 285

CHỈ TIN NƠI NGÀI

Bài số: 286

GIÊ-XU KÊU GỌI MỌI NGƯỜI

Bài số: 287

NIỀM VUI MỚI

Bài số: 288

TÌNH YÊU CHÚA DÀNH CHO TÔI

Bài số: 289

ĐỜI NGƯỜI

Bài số: 290

NHƯ CON CHIÊN ĐI LẠC

Bài số: 291

HƯỚNG TÂM LÊN

Bài số: 292

LỜI NGUYỆN CẦU

Bài số: 293

NIỀM TIN CHÂN LÝ

Bài số: 294

ĐẾN VỚI GIÊ-XU

Bài số: 295

TIẾNG GỌI

Bài số: 296

TRỞ VỀ

Bài số: 297

ĐẾN VỚI CHÚA

Bài số: 298

NẾU BẠN ĐÁNH MẤT CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 299

TÌNH YÊU CHÚA

Bài số: 300

Copyright © 2012-2022