Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Nhạc sĩ Lê Anh Đông - VHOPE
Viết lời: Lê Anh Đông
Chủ đề: Truyền Giảng Tin Lành

Name Play
Melody

Lời Bài Hát  

Về Bên Cha

Khi lòng bạn như cây héo hon nơi khô hạn,

tâm hồn luôn luôn thấy cô đơn bao ngày qua.

Mau tìm về Giê-xu nguồn nước thiêng tuôn tràn

đến cho muôn lòng còn khát khao.

 

Sao bạn còn loanh quanh mãi trong nơi vô vọng?

Sao lòng luôn lo lắng ưu tư bao ngày qua?

Mau tìm về Giê-xu Vầng Đá thiêng cho muôn người

đến nương nơi Ngài lòng bình an.

 

Bạn ơi mau đến với Chúa Giê-xu chính Cha nhân từ,

mọi tội ô dơ xưa Giê-xu gánh thay, gánh thay cho bạn.

Hãy mau ăn năn, đến bên Giê-xu Chúa ban yên vui ngày tháng thôi ưu sầu.

Và Cha lau hết nước mắt cho ai vững tin nơi Ngài,

lòng bình an vui tươi tâm linh mãi không, mãi không lo buồn.

Bởi ơn yêu thương chính Giê-xu xưa chết treo đau thương

Ngài gánh thay bao tội lỗi chúng ta.

 

Ơn Giê-xu tha thứ cho ai tìm kiếm nước Cha, 

Ngài ban yên vui khỏa lấp tâm tư buồn chán lo âu

và Ngài ban cho tâm linh nguồn sự sống. 

Bạn ơi mau đến với Chúa Giê-xu chính Cha nhân từ,

mọi tội ô dơ xưa Giê-xu gánh thay, gánh thay cho bạn.

Hãy mau ăn năn, đến bên Giê-xu Chúa ban yên vui ngày tháng thôi ưu sầu.

Và Cha lau hết nước mắt cho ai vững tin nơi Ngài,

lòng bình an vui tươi tâm linh mãi không, mãi không lo buồn.

Bởi ơn yêu thương chính Giê-xu xưa chết treo đau thương

Ngài gánh thay bao tội lỗi chúng ta.

 

Bạn ơi hãy mau mau quay về,

Bạn ơi hãy mau mau quay về,

Bạn ơi hãy mau mau quay về bên Cha.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Truyền giảng   Đơn ca  

Copyright © 2012-2022