Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 3/4
Bài số: 83
Hợp âm: (D)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Giờ đây giây phút phút này con cất tiếng ca ngợi, 

con cất tiếng yêu thương nguyện dâng lên Chúa.

Giờ đây giây phút này con kính mến tôn thờ,

con kính mến tôn thờ Vua Giê-xu.

Này ca khúc con yêu Ngài,

Này ca khúc con yêu Ngài.

Này ca khúc yêu Giê-xu.

Mãi mãi yêu Ngài.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2011-2021