Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 6/8
Bài số: 31
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Concert
Melody

Lời Bài Hát

TÔI SẼ HÁT 

Tôi tôn vinh danh Cha muôn đời trọn cuộc sống của tôi

Tôi sẽ luôn ngợi khen Chúa Cha khi còn đang sống trên đất

Tâm tôi suy tư hướng về Ngài được thoả vui

Tôi sẽ vui mừng, thật được sung sướng trong danh Ngài

Đồng ngợi khen danh Cha Chí Cao, hát khen danh Ngài

Đồng ngợi khen danh Cha muôn đời, hát ngợi khen Cha

Đồng ngợi khen danh Cha Chí Cao, hát khen danh Ngài

Đồng ngợi khen danh Cha muôn đời, hát khen Giê-xu

 

Tôi tôn vinh danh Cha muôn đời trọn cuộc sống của tôi

Tôi sẽ luôn ngợi khen Chúa Cha khi còn đang sống trên đất

Tâm tôi suy tư hướng về Ngài được thoả vui

Tôi sẽ vui mừng, thật được sung sướng trong danh Ngài

Đồng ngợi khen danh Cha Chí Cao, hát khen danh Ngài

Đồng ngợi khen danh Cha muôn đời, hát ngợi khen Cha

Đồng ngợi khen danh Cha Chí Cao, hát khen danh Ngài

Đồng ngợi khen danh Cha muôn đời, hát khen Giê-xu

 

Đồng ngợi khen danh Cha Chí Cao, hát khen danh Ngài

Đồng ngợi khen danh Cha muôn đời, hát ngợi khen Cha

Đồng ngợi khen danh Cha Chí Cao, hát khen danh Ngài

Đồng ngợi khen danh Cha muôn đời, hát khen Giê-xu

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Thờ phượng  

Copyright © 2012-2022