Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 5
Hợp âm: D
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano
2-Alto
3-Terno
4-Bass
Melody

Lời Bài Hát

DÂNG LỜI SUY TÔN

Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong đền thờ Vua Chí Cao.
Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong đền thờ của Vua Trời.
Lòng này dâng lên tiếng hát ca, biết ơn sâu đậm Chúa thượng thiên nhân ái;
Lòng này dâng lên tiếng hát ca, hát khúc vui mừng đến cùng Cha.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022