Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 3/4
Bài số: 361
Hợp âm: (G)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

1. Đồng bào thiểu số ở nơi non xanh
Cần được cứu rỗi khác chi tôi, anh
Sống chẳng biết Chúa, mấy ai quan tâm,
Rao giảng sự sống Phúc âm.
Điệp Khúc:
Mau lên miền cao giảng truyền
Vâng theo Jêsus phán tuyên
Khắp cả thế giới phải nghe ơn ban
Ai nấy vào chốn vĩnh an.
2. Kìa tình cảnh ấy có ai thương tâm,
Đồng lòng quyết chí đến nơi sơn lâm
Cứu kẻ bơ vơ, tối tăm lạc đường,
Đưa dẫn vào chốn an khương.
3. Đồng bào thiểu số đón trông thiên ân,
Mình được Chúa cứu nỡ sao an thân
Đến với anh em đỡ nâng tâm linh
Cho đến ngày Chúa quang vinh.
4. Thì giờ cứu rỗi sắp hết nay mai,
Đạo trời kíp giảng khắp dân sơn nhai
Của cải, tâm, thân Chúa ban cho ai,
Dâng cứu người thoát nguy tai.