Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ân Điển
Nhịp: 3/4
Bài số: 302
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


2. Ôi tội khiên, thất vọng như sóng tê người. 1. Ôi, lạ thay ân trạch của Chúa khoan hồng!
Tràn ngập trên cả lòng đầy tội đen tối.
Nơi đồi Gô-gô-tha tuôn xuống ròng ròng,
Là nguồn do huyết Chiên Con xưa trào sôi.

Điệp khúc:
Ân hồng! Cứu ân!
Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi.
Ân hồng! Cứu ân!
Thiên ân bao quát, khỏa lấp căn tội tôi.

Cuồn cuộn ngăm đe dìm hồn mình trong biển.
Nhưng thật không sao thuật cho hết ơn trời.
Đem tôi nương náu nơi thập tự bình yên.

3. Ôi, tội ô đen đậm trông rõ muôn ngàn.
Dùng gì mong rửa lòng đầy tội ác ấy?
Kia kìa, xem sông hồng, ơn cứu tuôn tràn.
Liền sạch hơn tuyết trong tâm anh từ đây.


4. Ô lạ thay ân Ngài sông biển khôn tày!
Người nào tin chắc nhận được hồng ân ấy.
Ai thật tâm hy vọng mong thấy mặt Ngài.
Còn chờ chi, hãy tiếp ơn Ngài từ đây.

Copyright © 2012-2022