Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 361
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát

Âm Nhạc Kinh Thánh

1. Bao cơn sóng lo buồn lớp lớp tuôn,

Khi đau đớn như dòng nước cuốn,

Kia, nghe tiếng âm nhạc thánh quốc vang,

Lòng tươi sáng sầu não tiêu tan.

Quí báu bấy âm nhạc Kinh Thánh này,

Tiên tri thánh dân nghe tường thay!

Khi đớn đau, ban hi vọng dường bao,

Thánh Kinh âm nhạc rất thanh cao!

2. Nghe văng vẳng: “Ta hằng ở với ngươi,”

Nghe lanh lánh: “Ngươi đừng bối rối;”

Nương bên Ðấng ta toàn tín bấy lâu,

Còn chi khiến lòng phải lo âu?

Quí báu bấy âm nhạc Kinh Thánh này,

Tiên tri thánh dân nghe tường thay!

Khi đớn đau, ban hi vọng dường bao,

Thánh Kinh âm nhạc rất thanh cao!

3. Anh lâm phải con đường bế tắc chăng?

Jê-sus lấy mắt hằng dắt dẫn;

Nay anh có lo buồn núng đức tin?

Jê-sus đáp lời trước khi xin.

Quí báu bấy âm nhạc Kinh Thánh này,

Tiên tri thánh dân nghe tường thay!

Khi đớn đau, ban hi vọng dường bao,

Thánh Kinh âm nhạc rất thanh cao!

4. Anh mê mỏi chăng? Lời Chúa chớ quên:

“Ai đang mỏi mê, này hãy đến,”

Anh đang rối lo ngày sắp đến ư?

Ngài ban sức càng sống dinh dư.

Quí báu bấy âm nhạc Kinh Thánh này,

Tiên tri thánh dân nghe tường thay!

Khi đớn đau, ban hi vọng dường bao,

Thánh Kinh âm nhạc rất thanh cao!

 

Copyright © 2012-2022