Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 293
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

An Tâm Bên Chúa

1. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa,

 Những ngày thương khó với bao nỗi buồn ray rứt,

 Trông lên Thiên Chúa, nhờ Ngài lo toan và dìu dắt,

 Giữa muôn đổi thay, tình Ngài luôn luôn sắt đá;

 An tâm bên Chúa, người bạn thân yêu và toàn năng,

 Bước qua nẻo gai vào miền an vui đời đời.

2. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa,

 Xin Ngài dẫn dắt mỗi một bước vào tương lai,

 Trông mong nơi Chúa, đừng vì phong ba mà chồn bước,

 Ánh dương tình yêu, đời đời vinh quang chói sáng;

 An tâm bên Chúa mặc dù sóng gió và hiểm nguy,

 Tiếng xưa còn vang, vạn vật muôn dân phục tùng.

3. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa,

 Không còn lâu nữa, chúng ta sẽ về Thiên Quốc,

 Khi bao thương khó nhọc nhằn lo âu dần lià xa,

 Hát ca mừng vui mọi người hân hoan tiếp đón;

 Không ai than khóc, sầu lòng đau thương và buồn chán,

 Sống trong tình yêu, mọi người anh em một nhà.

Lời Tiếng Anh

 Be Still, My Soul

1. Be still, my soul! The Lord is on thy side;

 Bear pa-tient-ly the cross of grief or pain;

 Leave to thy God to or-der and pro-vide;

 In ev-ery change He faith-ful will re-main.

 Be still, me soul!

 Thy best, thy heav'n-ly Friend

 Thro' thorn-y ways leads to a joy-ful end.

2. Be still, my soul!

 The hour is has-t'ning on

 When we shall be for-ev-er with the Lord,

 When dis-ap-point-ment, grief, and fear are gone,

 Sor-row for-got, love's pur-est joys re-stored.

 Be still, my soul!

 When change and tears are past,

 All safe and bless-ed we shall meet at last.

Copyright © 2012-2022