Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 187
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát

Ân Ðiển

1. Diệu bấy! Núi ân điển cao, cao vượt trời,

Diệu bấy! Thẳm sâu thay dòng ân điển,

Diệu bấy! Biển ân điển kia rộng tuyệt vời,

Ô, ân điển trên tôi thật vô biên.

Diệu thay! Lạ bấy!

Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển:

Diệu thay! Lạ bấy!

Chúa ban ơn cho tôi từ thượng thiên.

2. Diệu bấy! Tiếng ân điển nghe vui lạ kỳ,

Diệu bấy! Láng lai muôn trùng ân điển,

Diệu bấy! Bởi ân điển đâu công lao gì,

Nhờ ân điển tôi được chuộc bình yên.

Diệu thay! Lạ bấy!

Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển:

Diệu thay! Lạ bấy!

Chúa ban ơn cho tôi từ thượng thiên.

3. Diệu bấy! Bởi ân điển tuôn vui vượt trần,

Diệu bấy! Nếm say bao mùi ân điển;

Diệu bấy! Quả ân điển ban cho vô ngần,

Ô ân điển trên tôi thật vô biên.

Diệu thay! Lạ bấy!

Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển:

Diệu thay! Lạ bấy!

Chúa ban ơn cho tôi từ thượng thiên.

4. Diệu bấy! Bởi ân điển tôi canh đợi hoài,

Diệu bấy! Mãi tươi vui nhờ ân điển,

Diệu bấy! Bởi ân điển tôi gặp mặt Ngài,

Thật ân điển xui tôi ngợi trường thiên.

Diệu thay! Lạ bấy!

Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển:

Diệu thay! Lạ bấy!

Chúa ban ơn cho tôi từ thượng thiên.

Lời Tiếng Anh

God's Grace

1. God's Grace is higher far than the heav-ens,

God's Grace deep-er far than the sea,

God's Grace broad-er far than the o-cean,

God's Grace is suf-fi-cient for me.God's Grace,

God's Grace, God's Grace is suf-fi-cient for me, for me,

God's Grace, God's Grace, God's Grace is suf-fi-cient for me.

2. God's Grace far a-bove earth-ly pleas-ure;

God's Grace is for all, taste and see.

God's Grace is His gift with-out meas-ure;

God's Grace is suf-fi- cient for me.

God's Grace, God's Grace,

God's Grace is suf-fi-cient for me, for me,

God's Grace, God's Grace,

God's Grace is suf-fi-cient for me.

 

Copyright © 2012-2022