Giải thích từ ngữ

Y

Bìa của Yên Chăng? Êm Chăng?

Yên Chăng? Êm Chăng?

Bài số: 276
XEM BẢN NHẠC   1. Yên chăng, êm chăng trong ác thế tối tăm
Bìa của Yên Chăng? Êm Chăng?

Yên Chăng? Êm Chăng?

Bài số: 426
XEM BẢN NHẠC   1. Yên chăng, êm chăng trong ác thế tối tăm
Bìa của Yêu Thương Đời Đời

Yêu Thương Đời Đời

Bài số: 544
XEM BẢN NHẠC   1. Này tình yêu thương, yêu thương đời đ
Bìa của Yêu Chúa Và Học Lời Ngài

Yêu Chúa Và Học Lời Ngài

Bài số: 619
XEM BẢN NHẠC   Điệp khúc:Ta cùng ca ngợi Chúa Chí Ái yêu n