Giải thích từ ngữ

S

Bìa của Sống Trong Linh Quang Tái Lâm

Sống Trong Linh Quang Tái Lâm

Bài số: 131
XEM BẢN NHẠC   1. Lạy Jêsus Christ, tôi sống đêm ngàyTrong l
Bìa của Suối Huyết Tuôn

Suối Huyết Tuôn

Bài số: 181
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa, trông suối thiêng huyết báu tuôn đ
Bìa của Si-ôn Ơi! Mau Lên Ngươi

Si-ôn Ơi! Mau Lên Ngươi

Bài số: 359
XEM BẢN NHẠC   1. Ớ Si-ôn ơi, làm trọn thiên chức, mau lên
Bìa của Sẵn Sàng

Sẵn Sàng

Bài số: 375
XEM BẢN NHẠC   1. Sẵn nếm trải hết mọi gian lao, tai ương
Bìa của Sự Thương Yêu Lạ Lùng

Sự Thương Yêu Lạ Lùng

Bài số: 456
XEM BẢN NHẠC   1. Jêsus người đang ở với tôiTôi nhìn Ngà
Bìa của Sổ Sinh Mạng

Sổ Sinh Mạng

Bài số: 467
XEM BẢN NHẠC   1. Làm giàu trăm muôn không ích chiNgàn vàng t
Bìa của Sự Yêu Thương Lớn Lao

Sự Yêu Thương Lớn Lao

Bài số: 472
XEM BẢN NHẠC   1. Lòng luôn tưởng Con Trời thương thế gian
Bìa của Suối Huyết

Suối Huyết

Bài số: 496
XEM BẢN NHẠC   1. Rày đã thấy sông cho sạch tâm linhSuối
Bìa của Sáng Danh Thiên Chúa

Sáng Danh Thiên Chúa

Bài số: 557
XEM BẢN NHẠC   1. Trên không trung tiếng hát thiên binh, êm
Bìa của Sao Miền Đông

Sao Miền Đông

Bài số: 568
XEM BẢN NHẠC   Sao miền xa vời, sao Bết-lê-hem xưa. Hãy đ
Bìa của Sẽ Không Còn Bóng Tối

Sẽ Không Còn Bóng Tối

Bài số: 609
XEM BẢN NHẠC   1. Màn đêm sẽ tàn, Jêsus trở lại vinh quang
Bìa của Sao Anh Không Tin?

Sao Anh Không Tin?

Bài số: 623
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa muôn hoa xinh đẹp,cánh bướm đang bay
Bìa của Sự Sống Mới

Sự Sống Mới

Bài số: 624
XEM BẢN NHẠC   Mọi tăm tối thảy tiêu tán,biến mất trong
Bìa của Sống Vì Chúa

Sống Vì Chúa

Bài số: 693
XEM BẢN NHẠC   Xin sống cho Chúa Jêsus Christ trọn đời tôi.
Bìa của Sẵn Lòng Hầu Việc

Sẵn Lòng Hầu Việc

Bài số: 840
XEM BẢN NHẠC   1. Như bao áng mây cho đời bóng mátCon mong ư
Bìa của Sống Trong Vinh Quang

Sống Trong Vinh Quang

Bài số: 850
XEM BẢN NHẠC   1. Trên thiên quốc hiển vinh xa thẳm,Nơi vinh
Bìa của Sứ Mạng Yêu Thương

Sứ Mạng Yêu Thương

Bài số: 867
XEM BẢN NHẠC   1. Chúng ta cùng truyền rao khắp muôn nơiĐem