Giải thích từ ngữ

R

Bìa của Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jesus

Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jesus

Bài số: 308
XEM BẢN NHẠC   1. Rộng lớn thay ân trạch Chúa vô cươngBi
Bìa của Rất An Ninh Trong Cánh Christ

Rất An Ninh Trong Cánh Christ

Bài số: 334
XEM BẢN NHẠC   1. Rất an ninh tại trong cánh ChristÊm bấy tr
Bìa của Rồi Đây Chúa Đến

Rồi Đây Chúa Đến

Bài số: 610
XEM BẢN NHẠC   1. Dịu êm thay khi lòng biết lắng nghe lời
Bìa của Ra Khơi

Ra Khơi

Bài số: 684
XEM BẢN NHẠC   1. Kìa anh em đang mỏi mê suốt đêm trong bờ
Bìa của Rừng Núi Cất Tiếng Ca

Rừng Núi Cất Tiếng Ca

Bài số: 764
XEM BẢN NHẠC   1. Rừng sâu vang tiếng reo mừngĐại dương t
Bìa của Ra Đi Vì Danh Chúa

Ra Đi Vì Danh Chúa

Bài số: 838
XEM BẢN NHẠC   1. Vâng theo tiếng Chúa kêu gọi taMau đến kh