Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 318
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

Ô! NÔ-ÊN LẠI VỀ

 1. Ô! Nô-en lại về để nụ cười nở trên môi thật tươi
Không phân chia màu da, giọng ca tiếng nói khắp trên hành tinh

2. Bóng tối đã lùi đi nhường lại ánh sáng cho Vua Giê-xu
Khắp thế giới mừng vui, Ngài lau nước mắt những ai sầu đau

Điệp Khúc:
Hòa thanh ca xướng chúc câu an bình
Vì Giê-xu đến cứu anh và tôi
Hòa thanh ca xướng chúc câu an bình
Vì Giê-xu đến cứu tôi với bạn

Nô-en vui tươi, Nô-en vui tươi
Và một năm mới phước hạnh bình an
Nô-en vui tươi, Nô-en vui tươi
Và một năm mới phước hạnh bình an

 

Những bài có cùng thể loại: Video  

Copyright © 2012-2022