Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Phục Hưng
Nhịp: 4/4
Bài số: 109
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

PHỤC HƯNG

Nguyện cầu Jêsus ngự trên ngôi cao quyền năng Chúa Đấng nhân từ thương xót,
Ngài ôi đoái xem quanh đây bao hoang tàn.
Nguyện Chúa thứ tha gánh bao tội ác nhân gian,
Ngài quăng xa đi bao buồn đau.

Mọi lòng hiệp một dựng xây vương quốc Cha Thánh cất hết bao điều gian dối,
cùng bao ý riêng cho Cha nhân từ.
Nguyện lửa Thánh Linh phấn hưng bùng cháy con.
Cất hết bóng tối lửa thiêng bừng sáng.

Xin Linh Cha tuôn đầy tràn ngập trên khắp quê hương con.
Xin cho yêu thương Cha sẽ đổi thay cuộc sống nơi nơi.
Xin Linh Cha tuôn đầy lời chân lý Cha ban ra.
Xua tan đi đau thương nước Chúa Cha ngự đến.
Chúa ôi xin nước Cha đến trong giờ này,
vinh quang muôn đời, vinh quang muôn đời.

 

Những bài có cùng thể loại: Phục hưng   Video  

Copyright © 2012-2022