Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 65
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Bản Nhạc  

 

Phước Cho Nhân Loại

1. Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời:

Trần gian nghênh vua vô đối;

Kíp mở cửa lòng tiếp rước Con Trời,

Bầu trời vạn vật hòa thinh,

Bầu trời vạn vật hòa thinh,

Trời đất xướng ca kính khen Vua mình.

 

2. Phước cho nhân loại! Chúa nay cai trị:

Muôn dân âu ca hoan hỉ,

Hải đảo sơn hà trổi bản ca thi,

Ðồng hòa vận điệu mừng vui,

Ðồng hòa vận điệu mừng vui,

Hòa khúc thánh ca hỉ hân muôn đời.

 

3. Chúa đến tiêu diệt ác khiên bệnh tật,

Tật lê không sinh trên đất;

Chúa đến đem lại suối phước chân thật,

Tràn ngập mọi vùng họa ương,

Tràn ngập mọi vùng họa ương,

Nguyền rủa biến ra phước ân thiên thượng.

 

4. Lẽ chánh ơn lành Chúa đem cai trị,

Làm cho muôn dân khai trí,

Thấy rõ vinh quang chính nghĩa trị vì,

Lòng đại từ Ngài lạ thay!

Lòng đại từ Ngài lạ thay!

Từ ái Chúa ta cổ kim ai tày.

 

Lời Tiếng Anh

Joy To The World

1. Joy to the world! the Lord is come;

Let earth re-ceive her King;

Let ev-'ry heart pre-pare Him room,

And heav'n na-ture sing;

And heav'n and na-ture sing.

And heav'n, and heav'n and na-ture sing.

 

2. Joy to the world! the Sav-vior reigns;

Let men their songs em-ploy,

While fields and floods, rocks, hills, and plains,

Re-peat the sound-ing joy,

Re-peat the sound-ing joy,

Re-peat, re-peat the soud-ing joy.

 

3. No more let sins and sor-rows grow,

Nor thorns in-fest the ground.

He comes to make His bless-ings flow,

Far as the curse is found,

Far as the curse is found,

Far as, far as the curse is found.

 

Những bài có cùng thể loại: Video  

Copyright © 2012-2022