Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 212
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

JÊSUS LÀ BẠN THẬT

1. Ôi Jêsus Chúa ta là bạn thật 
Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta
Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật
Trình lên Chúa bao tâm sự ta
Bao lần ta bối rối ngập sầu tư
Lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi
Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự
Trình ra trước Jêsus mà thôi.


2. Ai trong chúng ta đang chịu thử rèn
Hồn linh luống sầu não, đảo điên
Bao nhiêu khúc nôi không nao, không thẹn
Trình lên Chúa chẳng nên trì diên
Ta tìm đâu thiết hữu bằng Ngài nay
Sẵn xẻ chia đoạn khổ chặng phiền
Duy Jêsus rõ khúc nôi ta rày
Vậy mau khẩn đảo nơi bệ thiêng.


3. Ai trong chúng ta bên lòng trĩu trịu
Nghìn sầu não chồng chất ngổn ngang?
Ta mau đến xin Jêsus lo liệu
Ngài vui xuống phước, ban bình an
Khi bạn anh chán bỏ và cười chê
Khá đến khai trình hết cho Ngài
Duy Jêsus ban an nhiên trăm bề
Hằng che chở dưới tay quyền oai.

Những bài có cùng thể loại: Tĩnh thức cầu nguyện   Video  

Copyright © 2012-2022