Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

R

Bìa của Reo Vang Hô-sa-na

Reo Vang Hô-sa-na

Bài số: 34
Bìa của Ra Khơi

Ra Khơi

Bài số: 213
Bìa của Rao Tin Lành

Rao Tin Lành

Bài số: 389
Bìa của Rao Phúc Âm

Rao Phúc Âm

Bài số: 391
Bìa của Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Bài số: 497