Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Lính Chiến
Nhịp: 4/4
Bài số: 829
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Ta cùng hân hoan tiến bước theo Jêsus. 

Trên đường thên cung chiến đấu không sờn nao.
Luôn nhờ Jêsus danh tướng muôn đạo binh.
Bài chiến thắng khải hoàn vui hát vang.
Điệp Khúc:
Lên đường lên đường bao khó nguy coi thường.
Jêsus, Jêsus luôn dẫn đưa mọi đường,
Chiến binh thập tự nguyện một lòng tranh đấu.
Cờ chiến thắng vinh diệu dâng Jêsus.
2. Muôn người đang đau đớn sống trong trần gian.
Trong xiềng Sa tan bóng tối vây bọc quanh.
Mau cùng xông ra lính chiến Vua Jêsus.
Truyền bá ơn mua chuộc cho thế nhân.
3. Nương nhờ Jêsus chiến thắng bao tội nhân.
Vui mừng hânhoan trổi khúc khải hoàn ca.
Mong đợi ngày mai Jêsus ban triều thiên.
Cùng Chúa sống muôn đời nơi vĩnh yên.

 

 

Copyright © 2012-2022