Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Chúa Dẫn Đưa
Nhịp: 4/4
Bài số: 746
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Rồi đây khi thế gian này qua đi 

Người ơi, khi ấy đâu còn chia ly
Ngày vui sẽ đến khi Chúa lai hồi
Cách xa ngày tháng âm thầm dần trôi.
Điệp Khúc:
Nào cứ hát ca trên đường thiên lý
Vì biết chắc Jêsus thường cùng đi
Ngài dẫn ta an bình vượt muôn lối nguy nan
Cho đến khi vô thiên cung bình an.
2. Dầu cho muôn tối tăm hằng che kín
Đời tôi trong Chúa chỉ một niềm tin
Vì tôi xưa Chúa chết trên thập hình
Để ban sự sống mới đầy tâm linh.
3. Còn chi lo nghĩ khi nhìn xung quanh
Còn chi toan tính cuộc đời mong manh
Còn chi kinh hãi tố giông lan tràn
Vững tâm chờ đón Chúa ngày vinh quang.

 

 

Copyright © 2012-2022