Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 731
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
Choir

Lời Bài Hát  


1. Tôi sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời 

Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca
Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp
Giữa khó nguy đầy cám dỗ phủ vây quanh mình
Điệp Khúc:
Đời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Jêsus
Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn
Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp
Chúa Jêsus là ánh sáng toả soi cuộc đời
2. Tôi sống vui khi tôi tìm lên Vua thánh trên trời
Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau
Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang toả sáng
Mỗi phút giây, đường tôi đi Chúa luôn đi cùng

 

 

Copyright © 2012-2022