Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Thomas A. Dorsey
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 3/4
Bài số: 730
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Dù nhiều lúc nghe mỏi mệt, 

lòng kiên nhẫn sống tốt đẹp,
chân đi hết những con đường tôi phải qua.
Rồi ngày mai nghe Chúa gọi,
lìa dương thế đến cõi trời,
nơi êm ấm như miền thung lũng tuyệt vời.

Điệp khúc:
Sự bình an ngập tràn thung lũng, chốn tôi nghỉ yên;
tại thung lũng ấm êm đâu còn chiến chinh.
Tôi ngạc nhiên khi những đớn đau với lo buồn biến trong màu xanh,
hồn tôi bên Chúa thỏa vui ca bài thanh bình.

2. Một màu xanh gieo phước lành,
miền thung lũng rất thái bình,
nơi chim hót giữa muôn loài hoa thắm xinh.
Mặt trời lên soi sáng ngời,
màn đêm tối biến mất rồi,
mây tang tóc không còn vương vấn tim người.

3. Mọi sầu đau qua hết rồi,
miền thung lũng có tiếng cười,
bao nước mắt thôi không còn thao thức rơi.
Mọi ham muốn xa khuất rồi,
niềm ao ước đến với người,
tôi vui sống trong bình an suốt muôn đời.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022