Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Tường Lưu
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 4/4
Bài số: 696
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Giọt sương mai lóng lánh thắm bông hoa nhuộm nắng hồng. 

Ðàn chim non vỗ cánh líu lo ca chào rạng đông.
Ngày xanh vang tiếng hát tràn tuôn sức sống,
chúc nhau câu bình an luôn luôn.
Dẫu thế chúng ta cần có Chúa Jêsus hơn.

Cần Jêsus hơn chúng ta luôn cần Chúa.
Cần trong ước mơ, được Ngài dắt đưa;
Cần khi muôn hướng nắng lung linh rực rỡ.
Cần khi bốn phương mịt mù gió mưa.

Ngày xanh qua đi, qua đi theo với dĩ vãng,
mau qua đi theo với dĩ vãng;
Chỉ có danh Chúa Jêsus muôn đời tươi sáng.
Cần Jêsus hơn, chúng ta luôn cần Chúa.
Cần Jêsus hơn, Cần Jêsus hơn!

2. Hạt mưa rơi thánh thót tưới nương khoai bên dốc đồi.
Mặt trời lên chói lói ấm sinh linh ngàn muôn nơi.
Nhìn non sông gấm vóc bừng trong nắng mới,
gió reo vang lời ca chơi vơi.
Dẫu thế chúng ta cần có Chúa Jêsus hơn.

Cần Jêsus hơn chúng ta luôn cần Chúa,
Cần khi chiếc đơn, buồn lo vấn vương;
Ngài là bạn thân ở bên ta từng phút,
Ngài vui thứ tha mọi gian ác ta.

Ngài ban cho ta, cho ta ơn phước quí báu.
Ban cho ta ơn phước quí báu;
Chính Chúa yêu dấu đem ta lên từ vực sâu.
Cần Jêsus hơn, chúng ta luôn cần Chúa.
Cần Jêsus hơn, Cần Jêsus hơn!

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022