Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Vũ Đức Nghiêm
Nhịp: 3/4
Bài số: 677
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân. 

Trên thập tự giá chết thay cho tôi chặng sống nợ trần.
Xin tạ ơn Chúa dù đời có lúc gian truân để dọn lòng sám hối ăn năn.
Ngợi khen ơn Chúa không lời oán than.

Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên.
Gia đình đầm ấm sống vui yêu thương ngày tháng êm đềm.
Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi,
dù một ngày mắt nhắm tay xuôi,
Hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi.

Tôn vinh Jêsus ngợi khen Chúa tôi,
trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi.
Khi lâm hoạn nạn buồn phiền cay đắng trong đời.
Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi,
Nương nơi Jêsus hồn tôi thảnh thơi tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời.

Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân.
Trên thập tự giá chết thay cho tôi chặng sống nợ trần.
Xin tạ ơn Chúa dù đời có lúc gian truân để dọn lòng sám hối ăn năn.
Ngợi khen ơn Chúa không lời oán than.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022