Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Daniel W. Whittles
Nhịp: 4/4
Bài số: 622
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Bạn ơi dành chỗ cho Jêsus chưa?  

Ô kìa Ngài đang đứng im mong chờ.
Ngài vui lòng thứ tha bao ô dơ,
mong bạn dành lòng mình cho Chúa.

Điệp khúc:
Dâng ngôi cao sang nhất lên cho Ngài.
Lời Ngài nguyện làm theo hăng hái.
Jêsus đến ban yên vui lâu dài.
Mời Chúa ngự vô lòng bạn ngay.

2. Lòng ai tìm thú vui không thanh cao?
Ai tìm vinh hoa, Jêsus không vào.
Ngài thay người gánh bao nhiêu thương đau,
mong ngự vào lòng ai khao khát.

3. Bạn sẵn sàng chỗ cho Jêsus chưa?
Dâng lòng mình lên Chúa ngay bây giờ.
Vì cơ hội lướt mau như thoi tơ.
Ai chần chờ ngày mai sẽ lỡ.


————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022